Friday, February 21, 2020
noordbrabantnieuws.nl

Rotterdam wil dat ook Turkse gezinsmigranten gaan inburgeren

Het gemeentebestuur van Rotterdam wil nieuwkomers uit Turkije, vooral vrouwen, actief opzoeken en overhalen om inburgeringscursussen te gaan volgen. Rotterdam…

By noordb2 , in Uncategorized , at juli 12, 2019

Het gemeentebestuur van Rotterdam wil nieuwkomers uit Turkije, vooral vrouwen, actief opzoeken en overhalen om inburgeringscursussen te gaan volgen.

Rotterdam loopt met deze aanpak vooruit op een onderzoek van verschillende ministeries naar de invoering van inburgeringsplicht voor Turken. In de Tweede Kamer is er onvrede dat Turken niet onder de inburgeringsplicht vallen. Turkse nieuwkomers zouden daardoor onvoldoende integreren.

Turkse nieuwkomers hoeven niet in te burgeren, omdat Turkije een associatieverdrag heeft met de EU en EU-burgers zijn in Nederland niet inburgeringsplichtig. Desondanks laat het kabinet de juridische mogelijkheden onderzoeken om ook voor Turken inburgering te verplichten.

Rotterdam wil daar niet op wachten. Jaarlijks komen 250 tot 350 Turken naar de Maasstad om te trouwen. “En dat aantal neemt toe. Negentig procent van hen is vrouw. Die verdwijnen in subculturen omdat ze niet goed of helemaal geen Nederlands spreken en ook niet weten hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. Ze weten niet hoe de verhouding man en vrouw hier is en weten ook niet dat we hier een andere houding ten opzichte van religie hebben”, zegt wethouder Bert Wijbenga (VVD).

Ongelukkig

Een deel van de gezinsmigranten loopt het gevaar ongelukkig te worden, omdat ze het Nederlands niet machtig zijn en in een isolement leven, stelt Wijbenga. “Er spelen zaken als onderdrukking en verwaarlozing. Ik heb signalen van depressie en huiselijk geweld. Niet alle mannen zijn boemannen, maar die zijn er wel.”

Turkse nieuwkomers kunnen niet verplicht worden taal- en inburgeringscursussen te volgen. “We respecteren de wet, er komt geen dwang. Maar we gaan deze vrouwen opzoeken en verleiden om toch mee te doen. Dat vraagt wel emancipatie van ze en het zal thuis misschien pittige gesprekken opleveren. Onze boodschap aan deze vrouwen is: je hebt het recht in Nederland en pak dat recht”, zegt Wijbenga.

Rotterdam wil de inburgerings- en taalcursussen vanaf volgend jaar gaan aanbieden.