Friday, January 24, 2020
noordbrabantnieuws.nl

VN-klimaatpanel: wereld moet duurzamer omgaan met land om opwarming te remmen

De wereld moet op een veel duurzamere manier omgaan met land. Anders zullen landbouw, veeteelt en andere vormen van landgebruik…

By noordb2 , in Uncategorized , at augustus 8, 2019

De wereld moet op een veel duurzamere manier omgaan met land. Anders zullen landbouw, veeteelt en andere vormen van landgebruik nog meer bijdragen aan de klimaatverandering dan nu al het geval is en komt de voedselvoorziening in gevaar, waarschuwt het klimaatpanel van de VN. 

Die conclusie staat in een speciaal rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het klimaatpanel van de Verenigde Naties, dat deze week bijeen is in Genève. Het rapport is de gezaghebbendste studie over de relatie tussen landgebruik en klimaat tot nu toe. Het zal een grote rol spelen bij klimaattoppen van de VN in New York in september en Santiago de Chile in december. Het IPCC waarschuwt in zijn rapport dat bij ongewijzigd landgebruik de kans afneemt dat de opwarming van de aarde kan worden beperkt tot de relatief veilige 2 graden boven pre-industriële niveaus.Advertentie van AhrendMeer creativiteit en focus op kantoor? Laat stilte terugkeren op je werkplek

Land is cruciaal in het klimaatsysteem. Landbouw, bosbouw en andere soorten landgebruik produceren circa 23 procent van de door de mens veroorzaakte broeikasgasemissies. Tegelijkertijd absorberen natuurlijke landprocessen ongeveer eenderde van de CO2-uitstoot door fossiele brandstoffen.

Het IPCC breekt in het rapport de staf over de volstrekt onhoudbare manier waarop de mens omgaat met het land. Gedegradeerde, geërodeerde landbouwgronden, omgehakte bossen, verdwenen flora en fauna, uitdijende woestijnen en drooggelegde veenlanden hebben bodems wereldwijd veranderd van een natuurlijk systeem dat CO2opneemt tot een systeem dat COuitstoot.

Het rapport inventariseert de manier waarop een opwarmende planeet invloed heeft op land en landgebruik, inclusief afnemende voedselopbrengsten door verdroging en verwoestijning. Tegelijk kijkt het naar de manier waarop menselijke activiteiten, waaronder het kappen van bossen voor grootschalige veeteelt en palmolieplantages, de temperaturen wereldwijd helpen opjagen.

De voedselveiligheid in de wereld zal in toenemende mate worden geraakt door de klimaatverandering, waarschuwt het rapport. Als de opwarming niet snel wordt afgeremd, kunnen in de tweede helft van de eeuw voedseltekorten ontstaan, door afnemende oogsten door verdroging (met name in de tropen), stijgende voedselprijzen, afnemende voedselwaarde van gewassen en verstoringen in handelsketens. Die effecten variëren wereldwijd, maar zullen vooral arme landen raken in Afrika, Azië en het Caribische gebied. 

Bron :Volkskrant