Friday, February 21, 2020
noordbrabantnieuws.nl

Leraren in NOOD!

Denken we hierbij primair aan onze Nederlandse leraren die inmiddels structureel te hoge werkdruk ondervinden, relatief té weinig verdienen en ook structureel…

By noordb2 , in Uncategorized , at oktober 1, 2019

Denken we hierbij primair aan onze Nederlandse leraren die inmiddels structureel te hoge werkdruk ondervinden, relatief té weinig verdienen en ook structureel té weinig gehoor vinden in politiek Den Haag, ik heb het nu even over een andere groep leraren. 

Ik vraag nu uw aller aandacht voor de leraren wereldwijd en de Turkse leraren in het bijzonder. Dit zijn leraren die persoonlijk in zeer grote verdrukking zitten. 

Het Victim Educator Platform en de Stichting IPN (Integratie en Participatie Nieuwkomers) vormen gezamenlijk het zogenaamde ‘Int’l Broken ChalkPlatform’. Op zaterdag 5 oktober a.s. om 14.30 uur vieren zij in Den Haag de Wereld Leraren Dag (World Teacher’sDay). Tijdens dit evenement willen zij specifiek aandacht vragen voor AL die leraren die op dit moment worden gemarteld, in gevangenschap verkeren, zijn verbannen en zelfs zijn gedood vanwege onderdrukking. Specifiek valt in deze de naam van Turkije maar in het algemeen ook veleandere landen in de wereld.

De deelnemers aan het Broken Chalk Platform (vertaald: het platform van het gebroken schoolkrijtje) zijn allemaal leraren die hun respectievelijke landen hebben moeten ontvluchten en in diverse Europese landen (waaronder ook Nederland) asiel hebben aangevraagd. 

De meeste van deze leraren zijn afkomstig uit Turkije en het zijn er inmiddels zo’n tienduizend in Europa. Circa duizend van hen zijn in Nederland terecht gekomen. Deze leraren hebben geen klachten over salariëring of werkdruk, zij vragen aandacht voor hun collectieve problemen en die behelzen veel ernstiger zaken. Omwille het feit dat zij, meestal als moslim,de democratische waarden aanhangen, de dialoog zoeken met andersgelovigen, vrede nastreven alsmede goed onderwijs voor jonge mensen. In hun onderwijs zijn deze boodschappen verweven. Deze leraren zijn op dit moment onderdeel van een ware heksenjacht vanuit hun thuisland. 

Ze hebben hals-over-kop alles moeten achterlaten daar ze anders werden geïnterneerd, gemarteld of zelfs gedood. Dezedreiging is groot en actueel. Met name in Turkije speelt deze situatie op dit moment (sinds medio juli 2016) en de agressie jegens deze beroepsgroep is groot en woedt voort. De foto van de beide leraren en hun twee dochters toont hun 

​​

Specifieke vluchtpoging. Van hun spaargeld hebben zij een open boot gekocht en hebben de oversteek naar Griekenland gewaagd.

​​

Deze leraren hebben op dit moment veelal een vluchtelingenstatus en wachten hun verdere lot af in Asielzoekerscentra in Europese landen, waaronder ook Nederland. 

Het ‘Victim Educators Platform’ is het platform dat is opgericht door deze lerarengroep die voornamelijke in Openbare scholen in Turkije.  Deze Openbare scholen in Turkije zijn verbonden aan het ministerie van Onderwijs in Turkije. De hier werkende leraren zijn vrijwel op staande voet ontslagen middels een Decreetwet (na 15 juli 2016) vanuit de Turkse overheid op aangeven van de Turkse president Erdoğan. 

De primaire missie van dit platform is internationaal aandacht te vragen voor het onrecht die deze enorme groep leraren is overkomen. Al hun rechtspositionele zekerheden zijn in één klap verdwenen alsook hun inkomsten. ​

​​​​​​

Voorts heeft de Turkse overheid gemeend een ware heksenjacht op hen te openen vanwege hun gedrag, intenties en de filosofie die zij aanhangen. 

Ook vragen zij aandacht voor hun situatie waarbij hulp van de autochtone bevolking zeer wordt gewaardeerd (hulpvraag). Deze volledig ontheemde leraren zoeken naarstig naar strohalmen waaraan ze zich kunnen vastklampen om zo weer een bestaan hier te kunnen opbouwen. De eerste stap voor hen is de taal te leren van het land waarin ze zijn neergestreken.Zoals de mensen op de drie foto’s in dit artikel, zijn er nog velen. 

Nu zult u zich, net als ik, afvragen waarom een land als Turkije het leven van duizenden van haar leraren ‘zomaar’zuur maakt zo niet onmogelijk. Waarom moeten deze leraren de gevangenis in, worden ze gemarteld en sommigen zelfs gedood? Waarom gebeurt dit ook met hun partners en kinderen (en zelfs met hun baby’s)? Je zou dan denken dat deze mensen iets vreselijks op hun kerfstok hebben. Ik heb e.e.a. onderzocht en ben tot de onthutsende conclusie gekomen dat deze mensen dit lot is beschoren omdat ze, zoals eerder gemeld, de dialoog zoeken met andersgelovigen en persoonlijk streven naar vrede met hen. Harmonieuze samenlevingsmodellen staan zij voor. De beweging die ze in deze vormen, heet de zogenaamde Hizmet-beweging (zie ook link: https://www.hizmetbeweging.nl/over-hizmet/wat-is-de-hizmetbeweging/ ). Het voert terug naar een persoonlijke machtsstrijd tussen twee gewezen kameraden: de Turkse zittende president Erdoğan en de geestelijk leider Fethullah Gülen. Als de heer Gülen nu de inspirator is van de Hizmet-beweging (en dat heb ik persoonlijk achterhaald) en een harmonieuze samenleving voorstaat tussen ‘gelovigen’ en ‘niet-gelovigen’ waarin respect en tolerantie over en weer een feit is, waar staat president Erdoğan dan voor? Op dit moment is het voor mij overduidelijk geworden dat het lot van deze Turkse ex-leraren één-op-één verbonden is aan het hier beschreven verschil in opvattingen tussen beide leiders. Wordt vervolgd▪

Cees Buys

correspondent van AmsterdamDaily.nl

​​​​​​